Hamonterweg 41a, 3910 Pelt (B)


+32 487 45 55 26

Longlife Power AAA

Longlife Power AAA

Waar uw doel ook naartoe gaat, VARTA-batterijen bieden u alle energie om uw doel te bereiken. Tegenwoordig zijn onze producten te vinden in miljoenen objecten. Elke VARTA-batterij is standaard opgeladen met expertise en precisie. VARTA-batterijen gaan langer mee, zijn minder gevoelig voor corrosie en hebben een lagere Total Cost of Ownership (TCO), kwaliteiten die u aantreft in al onze producten. Als u kiest voor VARTA, kiest u voor betrouwbare precisietechnologie in producten van topkwaliteit die optimale prestaties leveren. Innovatie met een boodschap – VARTA-batterijen vormen de drijvende kracht achter ieder speeltje ongeacht het verbruiksvermogen. VARTA-batterijen worden geproduceerd met tot 20 % minder uitstoot, maar met nog steeds de beste levensduur. Een eersteklas ervaring, het merk VARTA schrijft al meer dan 125 jaar lang geschiedenis.

Wherever your goal goes, VARTA batteries provide you with all the energy to reach your goal. Today our products can be found in millions of objects. Each VARTA battery is charged with expertise and precision as standard. VARTA batteries last longer, are less susceptible to corrosion and have a lower Total Cost of Ownership (TCO), qualities found in all our products. When you choose VARTA, you choose reliable precision technology in top quality products that deliver optimum performance. Innovation with a message – VARTA batteries are the driving force behind every toy regardless of consumption. VARTA batteries are produced with up to 20% less emissions, but still with the best lifespan. A first-class experience, the VARTA brand has been writing history for more than 125 years.

In dienst van u zijn onze waarden uw voordeel

En dit is wat we produceren: batterijen. In feite zijn wij een van de grootste producenten van batterijen en stroombronnen op het hoogste technologische niveau en de beste kwaliteit "Made in Germany". Maar is dit echt wat we doen? Wij bij VARTA zijn van mening dat we een hoger doel dienen:

DAT BEN JIJ.

We begrijpen dat de beste technologische vooruitgang nutteloos is, tenzij deze aan jouw behoeften en de behoeften van miljarden mensen voldoet. Het is onze missie om u van dienst te zijn en uw leven beter en stralender te maken. We zijn er trots op dat we meer zijn dan alleen een betrouwbare leverancier van mobiele energie - we zijn ook een betrouwbare metgezel in uw leven. VARTA volgt een principe: alles wat we doen, draait om de behoeften en wensen van mensen. Met andere woorden, het draait om jou! Wij maken wat belangrijk voor u is, onze verantwoordelijkheid. En we nemen deze verantwoordelijkheid met al onze energie waar.

Omdat onze planeet het belangrijkste is.

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de verantwoordelijkheid. Wij bij VARTA Consumer Batteries zijn ons ervan bewust dat onze verantwoordelijkheid niet iets is dat vrijwillig is - het is onze plicht. Daarom hanteren we een systematisch duurzame aanpak over de hele linie, van ontwikkeling, productie en batterijrecycling tot onze keuze van grondstoffen en het vermijden van onnodige transportritten.

Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.

"Made in Duitsland ”is voor ons meer dan alleen een label. Het is niet alleen een betrouwbare indicatie van kwaliteit, maar ook een beoefende traditie die ons na aan het hart ligt. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom VARTA Consumer een van 's werelds belangrijkste fabrikanten van consumentenbatterijen is.

In service for you, our values are your benefit

And this is what we produce: batteries. In fact, we are one of the biggest producers of batteries and power sources at the highest technological level and the best quality "Made in Germany". But is this really what we do? We at VARTA believe that we serve a higher purpose:

THAT IS YOU.

We understand that the best technological advancement is useless unless it serves your needs and the needs of billions of people. Our mission is to serve you and make your life better and brighter. We are proud to be more than just a reliable provider of mobile energy - we are also a trustworthy companion in your life. VARTA follows a principle: everything we do revolves around people's needs and wishes. In other words, it revolves around you! We make what's important to you our responsibility. And we live up to this responsibility with all our energy.

Because our planet is what matters the most.

The bigger the company, the greater the responsibility. We at VARTA Consumer Batteries are conscious of the fact that our responsibility is not something which is voluntary - it is our duty. Which is why we take a systematically sustainable approach across the board, from development, production and battery recycling to our choice of raw materials and the avoidance of unnecessary transportation trips.

Quality you can rely on.

“Made in Germany” is more than just a label to us. It is not only a reliable indication of quality, but also a practiced tradition that is particularly close to our heart. This is one of the main reasons VARTA Consumer is one of the world's most important consumer battery manufacturers.

Extra informatie

Aantal

10, 4

Add your review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reviews

There are no reviews yet.

Shopping Cart 0

No products in the cart.