Hamonterweg 41a, 3910 Pelt (B)


+32 487 45 55 26

SEGUFIX Complete

SEGUFIX Complete

Comfort and feel

The straps look severe and uncompromising, but the functional padding is surprisingly soft and comfortable. Wrists and ankles tends to get somewhat warm after a while, but it’s a comfortable sort of warmth and nothing to complain about. The belt and shoulder harness is also pretty comfortable and can be configured to give you as much or little lateral movement as you want. It is very comfortable to ly on your back, keep the side positioning straps on their minimum setting, which keeps you lying flat on your back with no lateral movement possible. The bed strap keeping the belt in place also have two wide loops, which are used to secure wrist restraints. You can either use the loops alone which allows for some movement (but not much), or you can lock the ends of each strap to the side positioning straps. The latter will allow very little movement. This may be a mixed blessing depending on what you are aiming for.

Comfort en gevoel

De riemen zien er streng en compromisloos uit, maar de functionele vulling is verrassend zacht en comfortabel. Polsen en enkels worden na een tijdje nogal warm, maar het is een comfortabele soort warmte en niets om over te klagen. Het riem- en schouderharnas is ook behoorlijk comfortabel en kan worden geconfigureerd om u zoveel of weinig zijwaartse beweging te geven als u wilt. Het is zeer comfortabel om op je rug te liggen, de zijpositioneringsbanden op hun minimale stand te houden, waardoor je plat op je rug blijft liggen zonder dat er een zijwaartse beweging mogelijk is. De bedriem die de riem op zijn plaats houdt, heeft ook twee brede lussen, die worden gebruikt om polssteunen vast te zetten. Je kunt de lussen alleen gebruiken voor wat beweging (maar niet veel), of je kunt de uiteinden van elke riem aan de zijpositioneringsbanden vergrendelen. De laatste laat heel weinig beweging toe. Dit kan een gemengde zegen zijn, afhankelijk van waar je naar streeft.

Reliability in daily care

As inventor and manufacturer of the SEGUFIX®-System we are happy to offer products that allow you toprovide safe and reliable care. As a family business with more than 50 years of experience, the next generation will also support you as a reliable partner with continuity, quality and professional service.

The humane restraint

Accordingly, the SEGUFIX®-System offers humane and sophisticated positioning and restraint solutions for patients and care personnel. These solutions allow precise restraining and thus prevent inhumane restraint of the past. For this reason medical experts unanimously described the SEGUFIX®-System as “the humane system” at its very introduction. In all areas of patient care and even in difficult care situations, the humane approach results in great relief for everyone involved.

Betrouwbaarheid in de dagelijkse zorg

Als uitvinder en fabrikant van het SEGUFIX®-systeem bieden wij u graag producten aan waarmee u veilige en betrouwbare zorg kunt bieden. Als familiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring ondersteunt de volgende generatie u ook als betrouwbare partner met continuïteit, kwaliteit en professionele service.

De humane fixatie

Dienovereenkomstig biedt het SEGUFIX®-systeem humane en geavanceerde positionerings- en fixatieoplossingen voor patiënten en verplegend personeel. Deze oplossingen maken nauwkeurig in bedwang houden en voorkomen zo onmenselijke terughoudendheid uit het verleden. Om deze reden hebben medische experts het SEGUFIX®-systeem bij de introductie unaniem omschreven als "het humane systeem". Op alle gebieden van de patiëntenzorg en zelfs in moeilijke zorgsituaties resulteert de humane aanpak in grote opluchting voor alle betrokkenen.

Extra informatie

Maat

Large, Medium

Variatie

Lang, Standaard, Versterkt

Add your review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reviews

There are no reviews yet.

Shopping Cart 0

No products in the cart.