Hamonterweg 41a, 3910 Pelt (B)


+32 487 45 55 26

SEGUFIX Head Restraint

SEGUFIX Head Restraint

The SEGUFIX head holder was developed as a supplement to the 5-point fixation.

It can be individually adjusted to the requirements of the respective patient, it fixes just as much as necessary and leaves as much freedom of movement as possible. A loose or firm fixation of the thigh is always possible.

De SEGUFIX-hoofdhouder is ontwikkeld als aanvulling op de 5-punts fixatie.

Het kan individueel worden aangepast aan de behoeften van de respectieve patiënt, het fixeert net zo veel als nodig en biedt zo veel mogelijk bewegingsvrijheid. Een losse of stevige fixatie van de dij is altijd mogelijk.

Reliability in daily care

As inventor and manufacturer of the SEGUFIX®-System we are happy to offer products that allow you toprovide safe and reliable care. As a family business with more than 50 years of experience, the next generation will also support you as a reliable partner with continuity, quality and professional service.

The humane restraint

Accordingly, the SEGUFIX®-System offers humane and sophisticated positioning and restraint solutions for patients and care personnel. These solutions allow precise restraining and thus prevent inhumane restraint of the past. For this reason medical experts unanimously described the SEGUFIX®-System as “the humane system” at its very introduction. In all areas of patient care and even in difficult care situations, the humane approach results in great relief for everyone involved.

Betrouwbaarheid in de dagelijkse zorg

Als uitvinder en fabrikant van het SEGUFIX®-systeem bieden wij u graag producten aan waarmee u veilige en betrouwbare zorg kunt bieden. Als familiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring ondersteunt de volgende generatie u ook als betrouwbare partner met continuïteit, kwaliteit en professionele service.

De humane fixatie

Dienovereenkomstig biedt het SEGUFIX®-systeem humane en geavanceerde positionerings- en fixatieoplossingen voor patiënten en verplegend personeel. Deze oplossingen maken nauwkeurig in bedwang houden en voorkomen zo onmenselijke terughoudendheid uit het verleden. Om deze reden hebben medische experts het SEGUFIX®-systeem bij de introductie unaniem omschreven als "het humane systeem". Op alle gebieden van de patiëntenzorg en zelfs in moeilijke zorgsituaties resulteert de humane aanpak in grote opluchting voor alle betrokkenen.

Extra informatie

Maat

One Size

Variatie

Lang, Standaard

Add your review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reviews

There are no reviews yet.

Shopping Cart 0

No products in the cart.